• Hotline: 0979212838

Hà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà Đá

30/05/2016- Xem: 796

Trường hạ Bồ Đề đã cung thỉnh đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi Đường chủ. Trường hạn năm nay bao gồm 68 vị tăng ni của các Quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ   cùng chư tôn đức của các hạ trường lân cận của thành phố Hà Nội cũng về tham dự. Năm nay trường hạ Bồ Đề sẽ tu học bộ Phật tổ tam kinh bao gồm Tứ thập nhị chương kinh, Phật di giáo kinh và Qui sơn cảnh sách.
Tại buổi lễ, Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, đại diện các hành giả thuộc trường hạ Bà Đá đã dâng lời tác bạch cầu pháp lên chư tôn Hòa thượng chứng minh. 
 
HT Thích Thanh Nhã đã tùy hỉ nhận lời và ân cần giảng giải cho đại chúng về tầm quan trọng của pháp an cư đối với những người con Phật. Toàn thể chư tăng ni và đại chúng đã cùng nhất tâm sám hối và thực hiện nghi thức khai kinh, cùng nghe bình văn.
 
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà ĐáHà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà ĐáHà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà ĐáHà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà ĐáHà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà ĐáHà Nội: Lễ khai pháp trường hạ Bà Đá

Nguồn: